Garantera rätt säkerhetskompetens i hela organisationen


Digitaliserad utrymningsövning som ger koll på läget

Vi vet att det kan vara svårt att ha full koll på att alla medarbetare har nödvändiga kunskaper för att uppfylla lagkrav och policies.

Vår ide är enkel – att kombinera fysisk övning med användarvänliga digitala verktyg. Det ger både överlägset pedagogiskt lärande, stora uppföljningsmöjligheter och rapporter, även på individnivå.

Vår lösning innebär också att ni inte behöver stänga ned produktionen i onödan – att drastiskt öka medarbetarsäkerheten med våra verktyg sparar tid och kostnader.

Med exagard | EVA kan du vara säker på att ditt företag inte bara uppfyller lagkrav utan också tar hand om sina mest värdefulla resurser -medarbetarna.

Automatisera och dokumentera arbetet att minska riskerna

 • Testa kunskapsnivån och återkoppla automatiskt på individnivå
 • Uppfyll lagkraven och få överblick och dokumentation på ledningsnivå
 • Visa arbetsgivaransvar och underlätta samarbetet med myndigheter och fack

Fördelar med exagard | EVA

 • Unik innovativ lösning för medarbetarsäkerhet
 • Överlägset pedagogiskt lärande
 • Gör det enkelt att uppfylla lagkrav
 • Konkreta hållbarhetsdata
 • Byggt tillsammans med kunder
 • Sparar tid och kostnader
 • Vilka kostnader skulle Exagard bespara mitt företag?

  Utöver personligt lidande, oro och skadeståndskrav, kan olyckor och incidenter medföra kostnader för driftstopp, produktionsbortfall och krishantering.

  Vår produkt utvecklas i samarbete med våra kunder

  Deras behovsanalys och omdömen bidrar till vidareutvecklingen av en unik säkerhetsprodukt.

  ”Något att implementera för hela koncernen”
  ”Ett bra sätt för oss att möta framtiden”
  ”Perfekt för att höja säkerheten i skolmiljö”
  ”En mycket bra innovationslösning”
  ”Mycket bra skalbarhet”
  ”Vi vill bidra till det som hjälper våra medlemmar”

  Införande av exagard | EVA

 • Uppstart med vårt Customer Success Team
 • Policy & delegeringar
 • Uppsättning av kompetensrundor
 • Publicering av rundor
 • Medarbetare genomför rundor
 • Uppföljning & åtgärder
 • Compliancerapport – kvartal
 • Hållbarhetsrapport – årsvis